Privacyverklaring Autorijschool Arjan Huisman

Inleiding
In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop Autorijschool Arjan Huisman, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, met jouw persoonlijke gegevens omgaat. Autorijschool Arjan Huisman hecht er veel waarde aan dat jouw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door Autorijschool Arjan Huisman gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van Autorijschool Arjan Huisman vallen. De website van Autorijschool Arjan Huisman kan links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze ‘gelinkte sites’ en Autorijschool Arjan Huisman is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacy-praktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Autorijschool Arjan Huisman kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Autorijschool Arjan Huisman verstrekt. Autorijschool Arjan Huisman kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – jouw voor – en achternaam, jouw adresgegevens, jouw telefoonnummer, jouw geboortedatum, jouw e-mailadres en je bankrekeningnummer of dat van je ouders.

Waarom Autorijschool Arjan Huisman gegevens nodig heeft
Autorijschool Arjan Huisman verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en voor het zenden van facturen. Daarnaast kan Autorijschool Arjan Huisman jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaart
Autorijschool Arjan Huisman bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of nadat de overeenkomst met jou is beëindigd.

Delen met derden
Autorijschool Arjan Huisman verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden (bijvoorbeeld het CBR) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Autorijschool Arjan Huisman worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autorijschool Arjan Huisman gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Autorijschool Arjan Huisman. Autorijschool Arjan Huisman zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
Autorijschool Arjan Huisman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je desondanks de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@autorijschoolarjanhuisman.nl.

Autorijschool Arjan Huisman is als volgt te bereiken:
Postadres: Avondroodvlinder 63, 7534 LK Enschede
Vestigingsadres: Idem
Telefoon: 06-23332347 
E-mailadres: info@autorijschoolarjanhuisman.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 87754584